Jak przygotować się do badania cukru we krwi?

pomiar-cukru-we-krwiBadanie poziomu cukru we krwi pełni zasadniczą rolę w diagnostyce i leczeniu cukrzycy. Regularne oznaczanie stężenia glukozy pozwala na wczesne wykrycie zmian cukrzycowych oraz umożliwia kontrolę rozwoju choroby.

Kiedy należy wykonać badanie?

Poziom cukru we krwi badany jest nie tylko u osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Chorzy na cukrzycę kilkukrotnie w ciągu dnia monitorują w ten sposób stężenie glukozy.
Badanie glikemii należy wykonać również w przypadku wystąpienia objawów hipoglikemii lub hiperglikemii, a także w trakcie ciąży aby wykluczyć lub potwierdzić cukrzycę ciążową. Przeprowadzenie testu na stężenie glukozy w osoczu zalecane jest także osobom zdrowym, będącym w grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 (obciążonym genetycznie), a ponadto osobom otyłym oraz w wieku powyżej 40 lat.

Przygotowanie do badania glikemii

Próbka krwi do analizy pod kątem stężenia glukozy pobierana jest z żyły, a w przypadku samokontroli cukrzycowej poprzez nakłucie opuszka palca.
Poziom glukozy najczęściej oznaczany jest rano na czczo (po min. 8 godzinnej przerwie w przyjmowaniu posiłków i wypoczynku nocnym), a u cukrzyków także po posiłkach w celu monitorowania stężenia cukru we krwi.
W diagnostyce cukrzycy typu 2 oraz cukrzycy u kobiet w ciąży wykonuje się doustny test tolerancji glukozy – OGTT- badający reakcję organizmu na przyjęcie odpowiedniej dawki glukozy. Pierwsza próbka krwi pobierana jest na czczo, a kolejne w określonych odstępach czasowych – co pół godz. lub co godzinę od momentu wypicia płynu z glukozą. W sumie wykonuje się 4 albo 6 ukłuć.
Na kilka dni przed planowanym testem nie wolno zmieniać diety ani zwiększać / zmniejszać wysiłku fizycznego, co mogłoby zafałszować wyniki badań. Osoby poddające się badaniu OGTT muszą być świadome ryzyka wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości po wypiciu płynu z glukozą, takich jak: nudności, wymioty, wzmożone pragnienie, senność, przyspieszona akcja serca.
Wyniki badania OGTT poniżej 140 mg/dl oznaczają prawidłową tolerancję glukozy; stężenie cukru w granicach 140- 200 mg/dl- nieprawidłowa glikemia, a poziom glukozy powyżej 200 mg/dl świadczy o cukrzycy.