Na czym polega grafoterapia?

stosowanie grafoterapiiPismo odręczne skorygowane jest z szeregiem dyspozycji występujących w człowieku.

W samym procesie pisania uczestniczy nie tylko nasz intelekt i zdolności manualne, ale także

układ nerwowy, kostny. Postać graficzna pisma jest doskonałym odbiciem naszej

osobowości. Dobra interpretacja grafologiczna może wydobyć na podstawie próbek pisma

cenne informacje o najważniejszych obszarach naszego życia. Pod uwagę brane są różne

elementy składające się na obraz tworzonych przez nas dokumentów, jak choćby kształt,

wielkość i sposób łączenia liter, ich rozmieszczenie w liniaturze, linia pisma, pochylenie.

Ważna jest również konstrukcja dokumentu, rozmieszczenie marginesów, akapitów,

operowanie przestrzenią. Jak można to wykorzystać?

WPŁYW CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH NA CHARAKTER PISMA

 

Kaligrafia, której uczymy się w szkole podstawowej zazwyczaj niewiele ma wspólnego

z kształtem naszego późniejszego pisma. Nic w tym dziwnego, ponieważ w dorosłym życiu

wykazujemy mniejszą dbałość o staranność odręcznego pisma, bardziej liczy się bowiem

szybkość notowania, o ile robimy to ręcznie. Względny okres stabilizacji pisma umieścić

można w przedziale wiekowym 25-60. Oczywiście występować mogą tutaj różnice

indywidualne, a także oddziałują różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne destabilizujące, jak

przykładowo praca fizyczna, przebyte choroby. Zatem obraz naszego pisma powiązany jest

ściśle zarówno z wydolnością organizmu, jak również z aspektem intelektualnym

i psychicznym. Dlatego tak powszechne stają się ostatnio diagnozy psychografologiczne,

przydatne w pracy z pacjentami oraz w terapii zaburzeń.

 

ELIMINACJA GRAFIZMÓW

 

Istnieje także, obok diagnoz, metoda leczenia za pomocą pisania, zwana grafoterapią.

Polega ona na ćwiczeniu takich sposobów pisania, które będą eliminować zdiagnozowane w

naszym piśmie grafizmy. Za grafizmy takie uznaje się określone aspekty pisma, będące

obrazem odpowiednich cech negatywnych, przykładowo: określony kształt i wielkość liter,

sposób ich łączenia, marginesy i pochylenie pisma. Uświadomienie sobie tych mankamentów

pisma, a następnie próba ich eliminowania przynieść może pozytywne rezultaty w

psychoterapii, w tworzeniu pożądanych zachowań i w kształtowaniu własnej osobowości.