Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Z zasiłku chorobowego mogą korzystać nie tylko pracownicy, ale i pracodawcy, którzy spełnią określone warunki. Przede wszystkim, muszą oni opłacać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które wynoszą 2,45% podstawy. Przedsiębiorca jest też zobligowany do obowiązkowego uiszczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, dzięki którym ma prawo do darmowej opieki lekarskiej.

Należy podkreślić to, iż pracodawca nie od razu nabywa praw do zasiłku chorobowego, gdyż należy się on mu dopiero po upływie 180 dni, podczas których regularnie wpłacał składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli nie zostaną one terminowo uiszczone, skutkuje to przerwaniem ubezpieczenia. Warto podkreślić to, iż sam zasiłek przysługuje przedsiębiorcy przez cały okres choroby, z tym że nie może być on dłuższy niż 182 dni. Natomiast podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, które jest wystawiane na specjalnym druku – ZUS ZLA. Oprócz tego, pracodawca także musi do niego dołączyć zaświadczenie o płatności składek (druk ZUS Z-3a). Ponadto, powinien bezwzględnie pamiętać o tym, by owe dokumenty (oryginały) dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni (licząc od daty wystawienia zwolnienia).

Poza tym, płatnikowi w czasie pobytu na zwolnieniu lekarskim przysługuje proporcjonalne pomniejszenie uiszczanych składek na ubezpieczenie społeczne. Jednak odliczeń można dokonać tylko w tym okresie, w którym pracodawca przebywał na zasiłku chorobowym lub zasiłku wypadkowym. Natomiast składka, która jest wpłacana na ubezpieczenia zdrowotne, pozostaje bez zmian. Trzeba powiedzieć o tym, iż wedle polskiego prawa pracodawca przebywający na zwolnieniu lekarskim nie jest zobligowany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Oczywiście, jeżeli prawo do zasiłku zaistnieje lub wygaśnie w ciągu miesiąca, wtedy najniższą podstawę składek na ubezpieczenia społeczne obowiązującą w danym okresie, zmniejsza się proporcjonalnie. Gdy przedsiębiorca prowadzi działalność pozarolniczą lub jednoosobową i chorował tylko część miesiąca, wykazuje on w dokumencie ZUS DRA pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne i pełne składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaś gdy chorował cały miesiąc na owym dokumencie wykazuje tylko pełne składki na ubezpieczenie zdrowotne.

A, więc z zasiłku chorobowego mogą korzystać nie tylko osoby fizyczne, ale i pracodawcy, jednak tylko wtedy gdy będą systematycznie uiszczać składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Warto podkreślić to, iż ta forma ubezpieczenia staje się coraz bardziej powszechna wśród pracodawców, gdyż jak wiadomo, choroby dopadają wszytkich, nawet przedsiębiorców.