farmaceuta

Łacina dla farmaceutów

Łacina jest językiem powszechnie stosowanym nie tylko w prawie, ale również w medycynie. Jak się okazuje, język ten wykorzystywany jest ze względu na kilka aspektów, o którym być może laicy po prostu nie wiedzą i dlatego wydaje im się, iż łacina nie powinna być stosowana przez lekarzy i farmaceutów. Tymczasem język łaciński ma za zadanie
Read More