Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

choroba-w-pracyWiele osób nie mimo różnych dolegliwości zdrowotnych nie chce korzystać z zasiłku chorobowego, ponieważ obawia się tego, iż ich wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy będzie znacznie niższe. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć to, że za czas choroby do 33 dni wypłaca pracodawca, w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat, wypłaca tylko za 14 ni chorobowego.

Musimy wspomnieć o tym, że w tym wypadku wynagrodzenie pracownicze za czas choroby wynosi 80 % lub więcej, kiedy u danego pracodawcy obowiązuje wyższa pensja za czas choroby. Należy wspomnieć o tym, że w sytuacji, gdy pracownik ulega wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy oraz w czasie choroby w okresie ciąży pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 % normalnej pensji.

Ponadto, prawo do pełnego wynagrodzenia zachowują pracownicy, którzy poddali się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym na dawców komórek, tkanek i narządów. Natomiast w sytuacji, w której pracownik przebywa w szpitalu przysługuje tylko 70 % stałego wymiaru wynagrodzenia.

Oczywiście, powyżej 33 dni niezdolności do pracy i powyżej 14 dni chorobowego w przypadku osób po 50., zasiłek chorobowy jest wypłacany przez ZUS. Jednak z tą sytuacją mamy do czynienia, tylko wtedy kiedy firmy do ubezpieczenia zgłaszają nie więcej niż 20 osób. Gdy do ubezpieczenia jest zgłoszonych więcej niż 20 pracowników, zasiłek wypłaca im pracodawca.

Należy powiedzieć o tym, że podstawą do obliczenia chorobowego jest suma wynagrodzeń z ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających okres choroby, którą należy później podzielić przez 12. Gdy pracownik nie przepracował jeszcze roku, to podstawę liczymy z faktycznego czasu zatrudnienia. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne (aktualnie 13,71%).

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Przykładowe dane:
wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 : 3500 zł
liczba dni choroby z L4 : 4 dni
ilość dni wg ZUS : 30 dni
procent wynagrodzenia za okres choroby : 80%
Obliczamy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego
średnia przychodu z poprzednich 12 miesięcy, które pracownik przepracował = (12 x 3500zł) / 12 =  3500 zł
kwota składek na ubezpieczenia społeczne do odliczenia = 3500 zł x 13,71% = 479,85 zł
podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego 3500 zł – 479,85 = 3020, 15 zł.
Obliczamy wynagrodzenie za okres chorobowego
(podstawa wymiaru / ilość dni wg ZUS) x procent wynagrodzenia za okres choroby x liczba dni choroby z L4 = (3020,15zł / 30 dni) x 80% x  4 dni =  322,15 /zaokr. do 0,01 zł/
Obliczamy potrącenia wynagrodzenia za okres choroby z wynagrodzenia brutto pracownika
podstawa wymiaru : ilość dni wg ZUS ) x liczba dni choroby z L4
= (3500 zł : 30 dni) x 4 dni = 466,67 zł.
Wynagrodzenia brutto po rozliczeniu L4
wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 + wynagrodzenie za okres L4 – potrącenie wynagrodzenia za okres L4 = 3500 zł + 322,15 – 466,67 = 3355,48 zł.