Test na depresję online

depresjaDużą popularnością wśród chorób ostatnich dekad cieszy się przede wszystkim depresja. Przyczyn tego zjawiska szukać należy w zmieniającym się kształcie współczesności. Notoryczny brak czasu i zabieganie związane głównie z obowiązkami zawodowymi, silny stres, powodowany najczęściej presją sukcesu oraz różne inne traumatyczne przeżycia, jak również ryzyko genetyczne zwiększają stopień ryzyka zachorowalności na tego typu schorzenie. Czy depresję można bagatelizować?

A należy zdać sobie sprawę, że bagatelizowanie problemu prowadzić może do pogarszania się postaci depresji, doprowadzając do ciężkich postaci depresji, niebezpiecznych ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia osoby dotkniętej chorobą. W tym stadium następuje bowiem totalne zobojętnienie i wycofanie, połączone często z myślami o charakterze samobójczym.
Utożsamiana, w potocznym rozumieniu z chandrą, marazmem i ogólną melancholią może mieć jednak objawy czysto somatyczne. Dobrze poznać różne typu objawy schorzenia, aby móc rozpoznać zagrożenie już u źródeł. Mimo iż diagnoza depresji wciąż stwarza wiele trudności, choćby przez fakt problemów wynikających z subiektywnego poczucia dyskomfortu życia, jakie odczuwać może chory, a realnej jednostki chorobowej, to warto znać klasyfikację jej objawów, która najczęściej pomaga ustalić pojawiające się niebezpieczeństwo.
Co zatem powinno zwrócić naszą uwagę? Wśród psychologicznych symptomów depresji wymienić wypada różnego rodzaju zmiany w dotychczasowych zwyczajach. Przejawiają się one, po pierwsze, zmianami w odczuwaniu. Początki choroby mogą wiązać się z uczuciem ogromnego przygnębienia i smutku. Nie odczuwa się radości, a na jej miejscu często pojawia się bezsilność, rozdrażnienie i irytacja. Charakterystyczne są również naprzemienne stany euforii i poczucia totalnego bezsensu. Po drugie ważne przy diagnozie depresji są pojawiające się zmiany zachowania. Osoba chora jest apatyczna, wycofuje się i unika dotychczasowych aktywności, cierpieć może na brak koncentracji, utratę zainteresowań i zanik potrzeb fizycznych. Często towarzyszy temu zanik dbałości o swój wygląd zewnętrzny.
Do objawów somatycznych depresji przynależy natomiast szereg zmian dotyczących funkcjonowania naszego organizmu. Przy depresji doskwierać mogą bóle mięśni i stawów a także karku i głowy, ze względu na kumulację napięć w tych partiach naszego ciała. Pojawia się bezsenność albo nadmierna senność, spada ogólna kondycja naszego organizmu, co objawiać się może poczuciem nieustannego zmęczenia.
Trzeba wiedzieć także, że zupełnie inaczej depresja może objawiać się u nastolatków. W tej grupie wiekowej może ona sprytnie maskować się pod przykrywką młodzieńczego buntu.
Z łagodną postacią depresji można walczyć na własną rękę, choćby poprzez zmianę trybu życia i nawyków żywieniowych. Przypadki poważniejsze wymagają jednak konsultacji z lekarzem i ustalenia najlepszej dla chorego metody psychoterapii bądź, w przypadku depresji pełnoobjawowej, leczenia środkami farmakologicznymi.